Artikel Telegraaf

Voedselmarkt moet stevig op de schop

door PATRICIA BOON

DEN HAAG –  Om de drie maaltijden die een groot deel van de wereldbevolking dagelijks nuttigt betaalbaar te houden, moeten drastische maatregelen worden genomen. Zo zou de subsidie op biobrandstoffen moeten worden verboden en het speculeren in grondstoffen ontmoedigd. „We hebben de laatste jaren bovendien kunnen constateren dat de samenwerking tussen verschillende wereldinstanties om het aanwezige voedsel goed te verdelen, niet heeft gewerkt.”

Joachim von Braun, die onder meer verbonden is aan het Centrum voor Ontwikkelingsonderzoek van de Universiteit Bonn, wond er gisteren geen doekjes om. Tijdens een lezing voor de Dick de Zeeuw foundation gaf hij aan waarom de voedselprijzen de laatste jaren enorm hoge pieken vertonen en wat er aan gedaan kan worden om ze in toom te houden. Flinke ingrepen mogen niet worden geschuwd, zo waarschuwde hij. „De voedselprijzen zullen in 2050 zeker het dubbele bedragen ten opzichte van vandaag de dag.”

Gebeurt er niks, dan wordt voedsel simpelweg onbetaalbaar.

Naast klimaatveranderingen, zorgt de stevige groei van de wereldbevolking er voor dat aan landbouwgebieden wordt ’geknaagd’: er is steeds meer land nodig om de mensenmassa te huisvesten. Neem daarbij de stijging van de zeespiegel en de verdroging zoals die plaatsvindt in Afrika, en het wordt maar al te duidelijk dat het landbouwareaal en de daarbij behorende opbrengsten steeds kleiner worden. De prijzen kennen dan ook maar nog een uitweg: de lucht in.

Von Braun is dan ook verbijsterd dat in Europa en de VS subsidies worden toegekend voor biobrandstof. „In Noord-Engeland wordt nu een fabriek gemaakt waar 3 miljoen ton tarwe per jaar kan worden omgezet in energie. Dat zijn ontzettend veel calorieën voor heel veel mensen”, zegt Von Braun verbijsterd.

Lees hier het hele artikel