Stichting

De Stichting Dick de Zeeuw Foundation is opgericht ter herinnering aan Dick de Zeeuw. Op 18 februari 2009 overleed Dick de Zeeuw op vijfentachtig jarige leeftijd. Dick de Zeeuw heeft zich gedurende zijn leven ingezet voor Landbouw, Milieu en Politiek. Hij gaf daar concreet uitvoering aan door het leiden van het Nederlands Landbouwkundig Onderzoek, het voorzitten van Milieu Effect Rapportage commissies, het voorzitterschap van de Katholieke Volks Partij en het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Tot het laatst was hij actief lid van twee onafhankelijke internationale adviesgroepen van de Wereldbank: Chad- Cameroon en Laos. Daarnaast was hij tot zijn overlijden voorzitter van de International Dialogues Foundation, gevestigd in Den Haag.

Uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Stichting zijn de woorden van Dick de Zeeuw over politiek activisme, zoals verwoord in zijn boek Schrijven op Marmer (2007):

“Politiek actief zijn betekende voor mij: recht doen aan mensen, zorgen dat er geen scheiding komt in heersers en onderdanen, zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het proces van besluitvorming. En daarnaast: mensen bewust maken dat ze zelf een bijdrage moeten leveren.”

De stichting heeft zich tot doel gesteld:

  • het stimuleren van het gedachtegoed betreffende het belang van de landbouw voor een duurzame samenleving;
  • en de aandacht bevorderen voor vraagstukken in relatie tot ontwikkeling en milieu.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het jaarlijks organiseren van een Dick de Zeeuw lezing;
  • het ontwikkelen van een platform om mensen uit onder meer de politiek, wetenschap, overheid en non- gouvernementele organisaties bijeen te brengen voor een gedachtewisseling over de vermelde doeleinden;
  • het organiseren van debatten;
  • het verspreiden van publicaties van en over Dick de Zeeuw.