Dick de Zeeuw Lezing 2014 met Gerda Verburg

De 4e Dick de Zeeuw Lezing, 4 september 2014, door Gerda Verburg.

Paradigm shift to secure food

Het wereldvoedselsysteem is een vat vol tegenstrijdigheden. Terwijl er genoeg voedsel wordt geproduceerd om iedereen op de planeet te voeden, zijn nog steeds 840 miljoen mensen ondervoed, waarvan 165 miljoen kinderen. Tegelijkertijd wordt eenderde van het voedsel verspild, omdat het verloren gaat of wordt weggegooid. De meerderheid van voedsel-onzekere mensen leeft in plattelandsgebieden waar het meeste voedsel van de wereld wordt geproduceerd! Boeren worstelen om een winstgevende kostwinning te behouden en worden geconfronteerd met verscherpte milieubeperkingen ten aanzien van de klimaatverandering. Daarnaast hebben zij grote moeite met het vinden van opvolgers. Deze kwesties raken ons allemaal! De problemen zijn welbekend en duizenden programma’s en projecten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Maar waar zijn de concrete en blijvende resultaten?

What is going wrong here? “It’s the economy, stupid!”

Gerda Verburg

Gerda Verburg is geboren op een melkboerderij in het Groene Hart in Nederland. In 2007 wordt ze verkozen tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze functie gaf ze prioriteit en speciale aandacht aan innovatieve en duurzame landbouw en voedselzekerheid, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau. Na haar termijn als minister was Verburg benoemd tot ambassadeur / permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) in Rome. In oktober 2013 is Verburg verkozen tot Voorzitter van het VN Comité World Food Security. Dit is een multi-stakeholder comité waar regeringen, civil society, private sector, onderzoeksinstituten en anderen zich buigen over voedsel en voeding gerelateerde onderwerpen.

Zie ook: