Dick de Zeeuw

Dick de Zeeuw werd op 24 januari 1924 geboren in Tandjong Poera, Nederlands-Indie. Hij studeerde landbouwkunde in Wageningen, waar hij in 1954 promoveerde. Na zijn promotie studeerde hij biochemie en biofysica aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. Vanaf 1958 werkte hij eerst als directeur van het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw en later als directeur van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en voorzitter College van Bestuur van de Landbouwuniversiteit.

Naast zijn wetenschappelijk werk was Dick de Zeeuw lid van de KVP. Eerst als lid van gemeenteraad van Ede, later als lid van de provinciale staten van Gelderland en als lid van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer was Dick de Zeeuw woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en milieuhygiëne. Dick de Zeeuw werd vooral bekend toen hij voorzitter werd van de KVP, met een hervormingsagenda waarbij hij de KVP wilde omvormen tot een brede partij die ook openstond voor niet-christenen.

Op latere leeftijd schreef Dick de Zeeuw een boek, Schrijven op marmer, over zijn leven en over zijn ervaringen in Duitse concentratiekampen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste vormde voor hem de grondtoon in zijn leven. Politiek en maatschappelijk actief zijn betekende voor Dick: “Recht doen aan mensen, zorgen dat er geen scheiding komt tussen heersers en onderdanen, zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het proces van besluitvorming. En daarnaast mensen bewust maken dat ze zelf een bijdrage moeten leveren.”

Dick de Zeeuw heeft zich altijd ingezet om mensen een stem te geven in de wereld. Hij deed dat als voorzitter van de International Dialogues Foundation, en in zijn werk als adviseur voor de Wereldbank.

Tot het laatst toe is Dick de Zeeuw actief gebleven. Hij werkte onder meer als adviseur voor de Wereldbank aan stuwdam project, waar hij zich inzette voor duurzaam waterbeheer, en een beter leven voor de minst bedeelde bewoners.

Hij overleed op 85 jarige leeftijd in Bangkok, nadat hij tijdens een missie in Laos een hartaanval kreeg.

Zie ook: