Essaywedstrijd

Achtergrond

‘Klimaat en veiligheid: de zoektocht naar oplossingen’
Het wordt nu algemeen erkend dat onder veel effecten van klimaatverandering de gevolgen voor de veiligheid potentieel het gevaarlijkst zijn. Klimaatverandering beïnvloedt niet alleen de menselijke veiligheid – het levensonderhoud van mensen – maar ook de binnenlandse en internationale veiligheid in en tussen fragiele staten. In de afgelopen tien jaar is het begrip en bewustzijn van deze risico’s enorm toegenomen. Van de voormalige Amerikaanse president Barrack Obama tot de nieuwe VN-secretaris-generaal António Guterres en met hen vele andere toppolitici en leiders hebben zich hierover uitgesproken. Toch blijven oplossingen voor deze bedreiging in realiteit ongrijpbaar. Oorzaken zijn natuurlijk complex en er zijn geen overal toepasbare oplossingen.

Desondanks is de wereld op zoek naar en heeft ze dringend behoefte aan antwoorden op klimaatgerelateerde onveiligheid. Dit is het moment om de zoektocht te intensiveren en om kennis om te zetten in actie. Het succesvol aanpakken van klimaatgerelateerde veiligheidsrisico’s vereist kennisuitwisseling, partnerschappen en het verlaten van de comfortzone van de afzonderlijke silo. Het vereist, kort gezegd, de opkomst van een nieuwe praktijkgemeenschap.

Essayopdracht

Als je kijkt naar de ecologische en sociale problemen waarmee eigenlijk alle landen ter wereld worden geconfronteerd, hoe doen die problemen zich voor in de regio waar jij vandaan komt? Welke zijn in jouw optiek de meest urgente? 

Natuurlijk zijn die problemen complex en zijn er waarschijnlijk geen simpele oplossingen, maar de wereld is wel hard op zoek naar oplossingen. Welke oplossingen zie jij voor jouw regio en zijn deze op te schalen?  Als dat kan, hoe dan? Het Earth Charter kent 16 principes om de problematiek aan te pakken. Hoe passen deze principes bij de oplossingen die jij voorstelt?

Schrijf een Essay van maximaal 3000 woorden in het Engels

of

Maak een Film van maximaal 5 minuten met Engelse ondertiteling (mag worden opgenomen met de mobiele telefoon)

Prijs

We zijn er trots op dat Earth Charter Nederland bereid is om een prijs van 1500 euro beschikbaar te stellen voor het winnende essay of film.

De jury

De jury bestaat uit:

  • Prof. Dr. Jan Pronk, voormalig minister in 4 verschillende regeringen,
  • Prof. Dr. Hans Opschoor, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap.
  • Experts in het veld

De jury beoordeelt het essay/de film op originaliteit en bruikbaarheid, met bijzondere aandacht voor innovatieve oplossingen die een verschil kunnen maken.

Wie kan deelnemen?

Iedere student (Nederlands of van andere herkomst) die studeert aan een onderwijsinstituut in Nederland in het academisch jaar 2019-2020 (studentenkaart vereist) die zich zorgen maakt over onze toekomstige wereld.

Praktische informatie

Inleverdatum: uiterlijk 1 april 2020

Inleveradres: ddzeeuw@xs4all