Essaywedstrijd

Beste lezer

Gezien de wereldwijde coronapandemie  en de daaruit voortvloeiende maatregelen en beperkingen heeft het bestuur van de Dick de Zeeuw Foundation, in nauw overleg met het Earth Charter Initiative  besloten de essaywedstrijd een jaar uit te stellen.

Het thema van de essaywedstrijd,  – de zoektocht naar oplossingen voor de zich ontwikkelende klimaatcrisis in bijvoorbeeld in jouw land (of regio daarbinnen), die recht doen aan mens en natuur – lijkt echter actueler dan ooit.  Ben je al begonnen aan je inzending voor de wedstrijd? Geen probleem! Laat het ons weten en we vinden daar een oplossing voor.  

Met vriendelijke groet

Het bestuur

Achtergrond van de essaywedstrijd

De Dick de Zeeuw Foundation is opgericht als platform om mensen uit onder meer de politiek, wetenschap, overheid en non- gouvernementele organisaties bijeen te brengen voor een gedachtewisseling over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en milieu, en het belang van landbouw daarin. De Foundation is opgericht ter herinnering aan de in 2009 overleden oud-politicus en wetenschapper Dick de Zeeuw. Na zeven succesvolle lezingen (2011 -2017) wil de Foundation haar activiteiten in 2020 afronden met een activiteit voor studenten.

Klimaatverandering bedreigt onze voedselproductie alsmede de veiligheid van onze planeet. De Dick de Zeeuw Foundation zou graag jongeren willen oproepen in beweging te komen en hun stem te laten horen. Zij heeft daarom in samenwerking met het ‘Earth Charter Nederland’ een essaywedstrijd uitgeschreven.

Essayopdracht

Is een oplossing denkbaar voor de zich ontwikkelende klimaatcrisis bijvoorbeeld in jouw land (of regio daarbinnen), die recht doet aan mens en natuur?

Schrijf een Essay van maximaal 3000 woorden of maak een Video van maximaal vijf minuten in het Engels (reglement)

Prijs

Voor het winnende essay of de winnende video stellen Earth Charter Nederland en de Dick De Zeeuw Foundation een prijs van 1500 euro beschikbaar.

De jury

De jury bestaat uit:

  • Prof. Dr. Jan Pronk, voormalig minister in 4 verschillende regeringen,
  • Prof. Dr. Hans Opschoor, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap.
  • Ati de Zeeuw – Kroesbergen, Bestuurslid van de Dick de Zeeuw Foundation
  • Alide Roerink, Earth Charter Foundation Nederland
  • Annelies Pijnenburg, Sustainability Works
  • Reinoud Post, Consultant Milieueffectrapportage in Ontwikkelingslanden

Criteria

De jury beoordeelt het essay/de video op

  • creativiteit en originaliteit,
  • praktische uitvoerbaarheid,
  • begrijpelijkheid en logische opbouw.

Praktische informatie

Inleverdatum: uiterlijk 1 mei 2020

Stuur je (jullie) essay en een kopie van je (jullie) geldige collegekaart(en) als bijlagen bij een email naar office@dickdezeeuw.nl ; meld per email naar office@dickdezeeuw.nl (met een kopie van je [jullie] geldige collegekaart[en] als bijlage) dat je je (jullie) video wilt uploaden. Dan sturen wij je een uploadlocatie.

Wanneer je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Stuur een email naar office@dickdezeeuw.nl